Algemeen
Deze voorwaarden (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de website www.skutsjebier.nl van SKUTSJEBIER. gevestigd Duerswald 12, 9241 GX te Wijnjewoude. Door deze website te raadplegen en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Lees deze Disclaimer daarom zorgvuldig door.

Gebruik van deze website
Het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geschiedt voor uw eigen rekening en risico. Hoewel de aangeboden informatie met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de via deze website aangeboden informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie, producten en diensten van derden
Wanneer SKUTSJEBIER hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat SKUTSJEBIER de op die websites van derden aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. SKUTSJEBIER aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door SKUTSJEBIER niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
SKUTSJEBIER en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie zoals teksten, grafisch materiaal, merken, handelsnamen en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKUTSJEBIER of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKUTSJEBIER is het niet toegestaan links naar deze website aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
SKUTSJEBIER is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie op deze website, in het bijzonder informatie die door derden aan SKUTSJEBIER is verstrekt, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.

SKUTSJEBIER garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren en dat deze altijd beschikbaar is. SKUTSJEBIER is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door het niet beschikbaar zijn van deze website.

Wijzigingen
SKUTSJEBIER behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u daarom aan deze Disclaimer regelmatig te raadplegen.

Selecteer een Afleverpunt

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.